Fujitsu Scanner "ScanSnap S1300i"
272,50 € statt 296,31 € *