Gustavshof Bio-Holunder-Secco, 3 Stk.
22,55 € statt 25,53 € * (10,02 €/1 l)